آخرین خبرها

برنامه تحلیل صنعت

برنامه تحلیل صنعت یک تحلیل اثربخش صنعت بر اساس منابع اولیه و ثانویه صورت می گیرد. منابع ثانویه مطالعات و آمارهایی هستند که توسط دیگران گردآوری شده اند، در حالی که منابع اولیه روش های متعددی هستند که به وسیله آنها کار آفرین اطلاعاتی را گرد آوری می کند، مانند …

ادامه مطلب »