سلامت نیوز: در سال گذشته 17 هزار و 183 نفر به دلیل صدمات ناشی از حوادث رانندگی در کشور فوت کردند که 21،8 درصد از این جانباختگان، موتورسوار بودند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا ،وی ادامه داد: در سال گذشته استان تهران با 386 فوتی موتورسوار در حوادث رانندگی، دارای بیشترین فوت موتورسوران بود و سپس استان های فارس با 327 و اصفهان با 289 فوتی دارای بیشترین جانباختگان موتورسوار بودند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: استان های گلستان (42.6 درصد)، هرمزگان (36.2 درصد) و بوشهر (30.2 درصد) هم به ترتیب دارای بیشترین نسبت جانباختگان موتورسوار به کل تصادفات استان بوده اند.

* بیشترین درصد فوت موتورسواران، مربوط به موتورسواران برون شهری
شجاعی اعلام کرد: در سال گذشته 38،4 درصد از جانباختگان موتورسوار مربوط به موتورسواران درون شهری بود و این درحالی است که 44،5 درصد از موتورسواران فوت شده در حوادث رانندگی شامل موتورسواران برون شهری بودند.

وی اضافه کرد: 10،8 درصد موتورسواران در جاده های روستایی 1،2 درصد در راه های اختصاصی و 5،2 درصد هم در سایر راه ها فوت کرده اند.

* 79 درصد موتورسواران فوت شده راکب موتورسیکلت بودند
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: 79 درصد موتورسواران فوت شده راکب موتورسیکلت و 19،6 درصد هم سرنشین موتورسیکلت بودند و وضعیت 1،4 درصد از فوتی های موتورسوار هم نامعلوم بود.

وی ادامه داد: 96،3 درصد افراد فوتی مرد و 3،7 درصد زن بودند. از نظر، سنی هم 13،5 درصد زیر 18 سال و 25،8 درصد بین سنین 18 تا 24 سال بودند و 28،8 درصد بین سنین 25 تا 39 سال و 10،7 درصد در سن 40 تا 49 سال 21.1 درصد هم 50 سال به بالا بودند.

* فوت 80 درصد موتورسواران بر اثر برخورد با وسیله نقلیه
شجاعی گفت: 80 درصد موتورسواران بر اثر برخورد با یک وسیله نقلیه فوت کردند، همچنین 10 درصد از موتورسوارها بر اثر واژگونی و 7،3 درصد هم بر اثر برخورد با جسم ثابت و 2،7 درصد هم به نحوی دیگر فوت کردند.

وی افزود: 41 درصد از موتورسواران فوت شده دارای شغل آزاد بودند و 20،1 درصد کارگر، 10،8 درصد دانش آموز 7،7 درصد کشاورز 4،4 درصد بیکار و 16 درصد هم سایر مشاغل را داشتند.