سلامت نیوز:در این ویدئو مردم از اطلاعتشان درباره بیماری فشارخون می گویند.