سلامت نیوز: دکتر محمد رضا ظفر قندی در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه از احتمال تغییر تعرفه های درمانی خبر داد و گفت :« نامه ای از شورای عالی بیمه دریافت کردیم که قرار است جلسه ای ترتیب دهند که بازنگری در تعرفه ها مورد توجه قرار گیرد.»

وی افزود : «این جلسه واکنشی به نامه ای است که پیشتر به معاون اول رئیس جمهور درباره ی تعرفه ها زده بودیم.»